صنایع غذایی اصفهان رب گوجه فرنگی صنایع غذایی اصفهان لبنیات و شیر صنایع غذایی اصفهان سس گوجه فرنگی صنایع غذایی اصفهان خیارشور صنایع غذایی اصفهان رب گوجه فرنگی
_

نقاط SWOT

بر اساس سند آمایش سرزمینی استان اصفهان در سال 1398

از راهبردهای پابرجا بخش بازرگانی بر اساس سند آمایش سرزمینی استان اصفهان در سال 1398 ابلاغی از طرف استاندار محترم به شرح ذیل می باشد :

  • مدیریت اثر بخش عرضه و تقاضای بازار
  • ایجاد و گسترش نواحی صنعتی ویژه پردازش و صادرات مجدد در مناطق ویژه اقتصادی استان
  • حمایت از برند سازی ، شناسنامه دار شدن و هویت دهی به تولیدات استان
  • مدیریت اثر بخش واردات وتوسعه صادرات غیر نفتی استان (توسعه صادارت کالاها و خدمات صادراتی)
  • مدیریت اثر بخش در فضای کسب و کار اینترنتی
  • تكمیل و توسعه زنجیره ارزش
_

راهبردهای ما ؟

بر طبق مطالعات آمایش سرزمین استان اصفهان در سال 1397

بر طبق مطالعات آمایش سرزمین استان اصفهان در سال 1397 از سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان و بر اساس گزارش برنامه پنجم توسعه ، استان اصفهان به عنوان یکی از رتبه های برتر توسعه یافتگی صنــعتی ، معــدنی و تــــجاری کشور بوده که به دلیل وجود مــــزیت های بالقـوه و بالفعل اقتصـــادی و با دارا بودن 9099 واحد صنعـــتی فعال با ســـرمایه گـــذاری بالغ بر 4/486,165 میلیارد ریال و اشتغالزائی برابر با 676,242 نفر ، رتبه اول در سرمایه و رتبه دوم در تعداد اشتغال واحدهای  فعال صنعتی را در کل کشور به خود اختصاص داده است .

همکاران
_

مشتریان و همکاران ما

لیستی از همکاران ما در عرصه صنعت غذا استان اصفهان